مقالات بمان


استانداردهای انتخاب نام تجاری

  طراحی لوگو بخشی از طراحی نام تجاری است. اما، یک نام تجاری تنها طراحی یک لوگو نیست. چه زمانی یک لوگو بخشی از یک نام ت...