سفارش طراحی لوگو

انتخاب لوگوی مورد علاقه شما
به دست آوردن سلیقه شما
انتخاب رنگ مورد علاقه شما
فرم سفارش
ثبت نهایی

انتخاب لوگوی مورد علاقه شما

سپاسگزاریم از اینکه برای برند خود ارزش قائلید. 80% مخاطبینی که قبل از شما که این فرم را تکمیل کرده‌اند، لوگوی ایده آل خود را بارضایت کامل دریافت نمودند. آنچه که مخاطبین از شما و برندتان به خاطر می سپارند، ریشه در هویتی دارد که شما از برندتان به نمایش می گذارید.
تکمیل این فرم به منزله سفارش قطعی شما محسوب نمیشود.

لطفا لوگوهایی که صرفا از نظر سلیقه می پسندید انتخاب نمایید.

انتخاب این لوگوها بدون در نظر گرفتن نوع کسب و کار و برند باعث می شود تا کارشناسان و طراحان با سلایق شما آشنا شوند.
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
نمونه لوگو<%# Container.DataItemIndex %>
به دست آوردن سلیقه شما

سبک مورد علاقه برند شما چیست؟

بر اساس انتخاب لوگوهای مورد علاقه تان در مرحله قبل، یک هوش مصنوعی گزینه های انتخابی را تحلیل و دامنه سلایق شما را بصورت زیر نمایش می دهد.

شما میتوانید به صورت دستی نیز این اطلاعات را ویرایش کنید
کلاسیک مدرن
رسمی فانتزی
خشک و سخت نرم و لطیف
لوکس عمومی
پیچیده ساده
طبیعی انتزاعی
انتخاب رنگ مورد علاقه شما

لطفا دامنه رنگ یا رنگهایی که صرفا از نظر سلیقه می پسندید را انتخاب نمایید.

خواهشمندیم انتخاب رنگ ها بدون در نظر گرفتن رنگ های رایج و مرسوم هر کسب و کار و برند باشد.
فرم سفارش

کلیه مراحل زیر بر اساس الگوهای استاندارد بین المللی تعریف شده است. این الگو بر اساس ابعاد هر کسب و کار و میزان بودجه شما قابل انتخاب خواهد بود. برخلاف هر آنچه که تا به حال در ارتباط با طراحی لوگو و هویت بصری برند شنیده اید، هیچ محدودیت یا آپشنی ( نوع لوگوی نوشتاری، تصویری، تلفیقی یا زبان فارسی، انگلیسی و یا دو زبان) برای شما وجود ندارد.

پس از تکمیل این فرم، کارشناسان جهت پاسخ به سوالات و ارائه مشاوره با شما در تماس خواهند بود.
اندازه کسب و کار و میزان بودجه اختصاصی برای طراحی لوگوی خود را مشخص نمائید.
برند های فراگیر
برندها و کسب و کارهایی با اهداف بین المللی
کسب و کارهای متوسط
شرکت های خصوصی با هدف برند شدن
کسب و کارهای کوچک
شرکت های خانوادگی و کوچک
استارت آپ
کسب و کارهای نواندیش با اهداف بزرگ
محدوده قیمت موردنظر
تا 18,000,000 تومان
2,000,000 تومان
از 2,000,000 تومان
نوع خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنید!
سایر خدمات
لطفا اطلاعات خود را وارد کنید.!
لطفا کمی در مورد سازمان، محصول و هدف مجموعه خود توضیح دهید .
ثبت نهایی

عنوان مورد نظر

توضیح دوم در مورد کمپین در این قسمت قرار میگیرد
کلاسیک
مدرن
رسمی
فانتزی
خشک و سخت
نرم و لطیف
لوکس
عمومی
پیچیده
ساده
طبیعی
انتزاعی
مقدار بودجه: 200,0000 تومان
طراحی لوگو
طراحی ست اداری
کتاب راهنمای لوگو
طراحی وب سایت
طراحی کارکتر
طراحی نام تجاری
طراحی شعار تبلیغاتی
طراحی بسته بندی
برگزاری جلسات مشاوره برند
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:
تلفن:
اطلاعات سازمان:
زمینه فعالیت:
برند:

درخواست شما ثبت شد و بزودی توسط کارشناسان بررسی شده و با شما تماس گرفته خواهد شد.
با تشکر.