طراحی ست اداری و طراحی سربرگ

مجموعه اوراق اداری در یک کمپانی یا سازمان، با هدف یکپارچه سازی هویت برند در قالب اوراق و اسناد نگارشی طراحی و پیاده سازی می گردد. از آنجایی که اوراق اداری با هدف انتقال پیام های یک سازمان و شرکت هم به صورت درون سازمانی یا شرکتی و هم به صورت برون سازمانی قابل استفاده هستند، در حکم سفیر یک برند یا شرکت محسوب می شوند که هویت و شخصیت آن برند یا شرکت را در دل خود به همراه یک پیام حمل می کنند.
در مجموعه آرمکده، عناوین مجموعه ست های اداری معمولا مشتمل در بخش های زیر می شود:
طراحی اوراق کاغذی مانند: طراحی سربرگ ها،طراحی پاکت نامه،طراحی پاکت اداری، طراحی فرم ها،طراحی یادداشت های روزانه،طراحی کارت های مناسبتی دعوت و تبریک، طراحی کارت های ویزیت و...
طراحی اوراق غیر کاغذی مانند: ساختار و چارچوب نامه های الکترونیکی ( طراحی سیگنچر سربرگ رسمی) و ...

  
 
 • ariyadecor


  ariyadecor
 • arman-tejarat

  arman-tejarat
 • artiman

  artiman
 • azarsaruj

  azarsaruj
 • best

  best
 • bsg

  bsg
 • dana

  dana
 • deltagaz

  deltagaz
 • grandluxbuilding

  grandluxbuilding
 • hatef pailar

  hatef pailar
 • miniatorsazeh

  miniatorsazeh
 • rabiee-autogallery

  rabiee-autogallery
 • raced

  raced
 • saray

  saray
 • sazemandegar

  sazemandegar
 • takgoon

  takgoon
 • winac

  winac
 • ICAN-A

   ICAN-A
 • nikan

  nikan
 • zagros

  zagros