دسته بندی لوگوها

دسته بندی لوگوها

لوگو بازرگانی

طراحی لوگوی بازرگانی

طراحی لوگوی بازرگانی، نسبت به سایر کسب و کارها، از حساسیت بسیار بالاتری برخوردار است. طراحی لوگوی بازرگانی به منظور هویت بخشی به نوعی تجارت است که حیطۀ فعالیتش به داخل مرزهای یک کشور محدود نمی شود.

 وقتی که از یک لوگوی بازرگانی سخن به میان می آید، حرف از تولید و طراحی آرمی است که در سطح بین المللی قابل فهم و درک باشد، صرف نظر از رعایت سایر ویژگی‌های یک لوگوی ایده آل. فعالیت‌های بازرگانی به طور عمده سامانۀ اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، و اغلب حول محور انتقال کالا از تولید کننده به مصرف کننده می چرخد.             

طراحی لوگو بازرگانی

پیشتازی لوگوی بازرگانی

طراحی لوگوی بازرگانی، مستلزم در نظر گرفتن فعالیت های برون مرزی است؛ صادرات و واردات کالا، ترخیص و تحویل و امور گمرگی، مشاوره های بازرگانی و سیستم حمل و نقل و جز آن. شاید بتوان گفت که این حیطۀ تجاری از نظر نیازمندی به طراحی حرفه ای لوگو از هر زمینۀ دیگری پیشتازتر است. 

چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های غیر دولتی و خصوصی که در بازرگانی کشور نقش ایفا می کنند، در ابتدای امر با لوگوی شرکت خود در عرصۀ داخلی و خارجی شناخته می شوند. انتخاب طراحان حرفه ای و واگذاری امر به کارشناسان و مشاوران کاردان، گام بایسته ای است که قطعاً این شرکت ها بر می‌دارند. 

رعایت فهم مشترک در طراحی لوگوی بازرگانی

در طراحی یک لوگوی بازرگانی، با توجه به گسترۀ جهانی فعالیت‌ این نوع کسب و کار، طراح باید به نمادها و المان‌های جهانی آشنایی کافی داشته باشد. در استفاده از اشکال و نمادها، باید آن‌هایی را به کار ببرد که فهم مشترک بین المللی دارد.

 اینجاست که تصویر، زبان گویا و اشتراکی مابین کشورها می شود. لوگوی بازرگانی که شما انتخاب می کنید و آن را به عنوان هویت و اعتبار خود به جهان عرضه می کنید، باید با دانش خاص فرا ملیتی طراحی و ایجاد گردد. 

به جز از کاربرد المان ها و سمبل های قابل درک برای تمام مردم جهان، مسألۀ پیام رسانی لوگوی بازرگانی هم اهمیت دو برابری پیدا خواهد کرد. هر آنچه را در طراحی لوگوی تجاری باید با علم و دقت و حسن انتخاب انجام می‌داد، در طراحی لوگوی بازرگانی باید پای را فراتر گذاشت و وسواس کاری را بیشتر و بیشتر به کار گرفت.
 

طراحی لوگوی بازرگانی به منظور حفظ اعتبار یک کشور

طراحی لوگوی بازرگانی، باید به نحوی باشد که نه تنها اعتبار شما را در روابط بین الملل حفظ کند، در مارکتینگ جهانی جا باز کند، در اذهان جهانی بنشیند و حفظ جایگاه برندتان گردد، بلکه در کنار همۀ این موارد دلخواه، لوگوی شرکت بازرگانی شما برای دولت و ملت شما هم نوعی اعتبار محسوب می شود و نباید این اعتبار خدشه بگیرد.

 پس در انتخاب طراحان لوگو خود باید کمی دقت را داشته باشید.