دسته بندی لوگوها

دسته بندی لوگوها

لوگو شخصی

طراحی لوگوی شخصی

لوگوی شخصی، یک امکان برای برجسته دیده شدن شخص شما در فضا و حیطه‌ای است که می‌خواهید نظر دیگران را جلب کنید. لوگوی شخصی چکیدۀ شما و حرفۀ شماست که آن را در قالب یک نماد بصری عرضه می‌کنید و به این شیوه چشم‌ها را بر روی قابلیت‌ها و مهارت‌های شخصی خویش خیره می‌سازید. 

اینکه شما در چه مرتبه و جایگاهی هستید و اینکه آیا شما مالک یک شرکت تجاری بزرگ هستید، کسب و کار پر رونقی دارید یا برعکس هیچ ارتباطی با دنیای تجارت ندارید، اهمیتی ندارد. 

اگر شما یک انسان عادی هم باشید، اما با این انگیزه که در میان همتایان خود، خاص و متفاوت به نظر برسید، این برتری و شاخصه را می‌توانید با طراحی یک لوگوی شخصی ثابت کنید. 

طراحی لوگو شخصی

حرفه ای بودن با داشتن لوگوی شخصی

لوگوی شخصی شما یک هویت بصری است. یک نماد است که به واسطۀ اشکال، نوشتار و رنگ و طرح خاص، تمام آنچه را می‌خواهید به مخاطب در معرفی خود و یا هنر و حرفۀ خود بگویید، همزمان به مغز او مخابره می‌سازد. 

ممکن است شما صاحب یک وبسایت باشید. برای کسی که وارد وبسایت شما می‌شود، دیدن لوگوی شخصی شما اعتبار، کیفیت، کارآمدی و اعتماد را ارزانی می‌کند. ممکن است مخاطب شبکه‌های اجتماعی باشید، ایرادی ندارد، لوگوی شخصی شما می‌تواند پروفایل شما را خاص و منحصر به فرد کند. 

این شما هستید که با لوگوی شخصی خود، به مخاطب حرفه‌ای بودنتان را اعلام می‌کنید. دنیای امروزی با سرعت روز افزون در همۀ مراحل زندگی، جای آن نیست که بتوان اشخاص را نشاند و برایشان از برتری‌ها و تفاوت‌ها حرف زد. 

در دنیای امروز، باید حافظۀ بصری مردم را به کار گرفت. در فاصلۀ یک چشم به هم زدن، نام شما، برند شما، حرفۀ شما و یا محصول شما برای همیشه در ذهن او ثبت می‌گردد. 

خلاقیت در طراحی لوگوی شخصی

لوگوی شخصی یک نشانۀ ساده است اما همین نشانۀ ساده اگر خلاقانه طراحی گردد، می‌تواند در میان انبوه طرح‌ها و لوگوهایی که خواه و ناخواه دیده می‌شوند، پیام شما را به خوبی منتقل سازد. توجه مخاطب را به سمت هدف شما جلب کند. 

طراحی لوگو شخصی

آنچه اهمیت دارد، خلاقیت در طراحی یک لوگو می باشد. در نظر گرفتن اهداف و مفاهیمی که باید منتقل شود و خلاصه کردن تمام این ویژگی‌ها در قالب یک نماد گرافیکی. 

هر شخص، یک لوگوی شخصی!

هر کس در هر مرتبه و جایگاهی که باشد، به هر حرفه‌ای که بپردازد، می‌تواند لوگوی شخصی خویش را ایجاد کند. لوگوی شخصی به کار شما هویت می‌بخشد. سندی می شود که دیدگاه دیگران را نسبت به آنچه می خواهید مثبت می گرداند. 

نشانی که هیچ گاه تغییر نمی کند و با گذشت سالیان و رشد شما، همراه شما پیش می رود و اصالت شما را تضمین می کند. چرا که نه؟ هر شخص، یک لوگوی شخصی!