طراحی لوگو شرکت بازرگانی و مواد غذایی سعادت تجارت کیمیا

زمینه فعالیت:
بازرگانی و مواد غذایی
نام شرکت:
سعادت تجارت کیمیا
نوع لوگو:
بازرگانی

توضیحات

شرکت بازرگانی و مواد غذایی سعـادت تجارت کیمیـا بـا هدف واردات محصولات غذایـی (روغن، نشاسته، پـودر کاکائو و گلوکز) به هدف توزیع میان مخاطبینی چون، مراکز پخـش و شـرکت های مواد غذایی تاسیس گردید. 
خط مشــی ایـن شرکـت واردات محصـولات با کیفیـت بـالا و مورد قبول وزارت بهداشت و موسسه استاندارد می باشد.