دسته بندی لوگوها

دسته بندی لوگوها

لوگو پزشکی

طراحی لوگوی پزشکی

طراحی لوگوی پزشکی، دردسته کار طراحان لوگو قرار می‌گیرد. طراحی لوگوی پزشکی، قابل استفاده در تمام زمینه‌های خدمات پزشکی است. پزشکان، پرستاران، بیمارستان ها، داروخانه و فروشگاه های تجهیزات پزشکی همگی در حیطۀ کاری خود، نیازمند داشتن لوگوی خصوصی و منحصر به فرد هستند.

 اهمیت خدمات پزشکی در جامعه، به اندازه ای است که این نوع خدمات را در رأس حرفه‌ای ترین و حساس‌ترین شغل‌ها قرار می‌دهد. با در نظر داشتن ارتباط خدمات پزشکی با سلامت افراد جامعه، القای حس اعتماد و تجربه به مخاطبان، امری دشوار است. 

یک پزشک متخصص برای معرفی خود و نشان دادن مهارت و دانش ویژه‌اش، باید از طریقی عمل کند که بیماران با اطمینان، مجرب بودن وی را بپذیرند و به او اعتماد کنند. یکی از روش‌هایی که به پزشکان در القای این امر یاری می‌رساند، انتخاب و طراحی لوگوی پزشکی است. 

طراحی لوگوی پزشکی

طراحی لوگوی پزشکی با رعایت تفاوت‌ها  

در طراحی لوگوی پزشکی، مواردی باید مد نظر باشد. حیطۀ علم پزشکی با یک‌سری اطلاعات و نشانه‌هایی همراه است که مختص این نوع خدمات است. با این وجود در خود حیطۀ پزشکی هم شاخه‌های زیادی به عنوان زیر مجموعه مشغول خدمت رسانی هستند.

 در طراحی لوگو این تفاوت ها باید لحاظ شود. بسته به اینکه لوگو برای یک پزشک طراحی می‌شود یا طراحی برای یک کلینیک تخصصی باشد، نوع کار متفاوت خواهد بود.

 هرچند که لوگو متشکل از اشکال، تصاویر و یا نوشتاری است که با رنگ‌های خاص ارائه می‌گردد و پایۀ اصلی طراحی لوگو همین موارد هستند، اما اینکه چگونه و با چه کیفیت و هدفی طراحی شود، نکتۀ قابل توجهی است که لزوم مراجعه به افراد متخصص را ایجاب می کند. 

حفظ ظرافت در طراحی لوگوی پزشکی

طراحی لوگوی پزشکی، اگر برای پزشکان صورت گیرد، بسته به سفارش متقاضی، می‌تواند در برگیرندۀ اشکالی باشد که متناسب با تخصص ایشان است. استفاده از تجهیزات و المان‌های پزشکی، مثل گوشی طبی، میکروسکوپ، لوازم جراحی و ... از این دست است. 

ممکن است یک پزشک بخواهد از اشکالی استفاده کند که به طور ویژه معرف تخصص وی است، به عنوان نمونه یک جراح قلب و عروق، قطعاً تمایل دارد در طراحی لوگوی شخصی‌اش از شکل صنوبری قلب یا اشکال مشابه استفاده کند. تمام این ظرایف در طراحی لوگوی پزشکی در نظر گرفته می شود. 

رنگ و کاربرد آن در لوگوی پزشکی

یکی از مسایل حساس در طراحی لوگوی پزشکی، دقت در انتخاب رنگ است. مهم ترین عاملی که بیمار برای انتخاب و مراجعه به پزشکان به آن نیازمند است، ایجاد حس اعتماد است. انتخاب رنگ در طراحی لوگوی پزشکی، از این جهت امری است که مهارت ویژه‌ای را می‌طلبد. 

دقت کرده‌اید که لباس پزشکان در اتاق عمل به رنگ سبز است؟ به طور حتم می‌دانید که این رنگ در خاطر بیماری که از درد رنج می کشد، نقش آرامش بخشی ایفا می‌کند. همین امر موجب می‌شود تا در طراحی لوگوی پزشکی، از رنگ‌هایی استفاده گردد که به بیماران حس آرامش، امنیت و اعتماد را تلقین کند. لوگوی پزشکی متضمن اعتبار شماست.