بست: این شرکت در زمینه مواد غذایی و کشاورزی فعالیت میکند.

LOGO DESIGNING PROCESS

در لوگوتایپ بست از طیف رنگهای سبز استفاده شده است تا احساس سلامتی و تازگی به مخاطب منتقل شود همچنین این رنگها یادآور رنگهای سبز مختلف در طبیعت است. برای نشان دادن احساس تازگی ، شفاف و زلال بودن طبیعت در محصولات از خاصیت ترکیب و تداخل فرمها در لوگو استفاده شده است. محل تلاقی حروف به صورت پر رنگتر آورده شده است تا احساس شفاف بودن نشان داده شود.در لوگوهایی که برای محصولات غذایی طراحی می شوند اصل خوانایی نباید فراموش شود که در اینجا از شلوغی بی مورد پرهیز شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط


طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین