آرم کده ...Loading
ارتباط با ما
88173066 - 88173076 - 021
 
  
 
طراحی لوگو شرکت والاتک
طراحی لوگو شرکت والاتک
طراحی لوگو شرکت والاتک
طراحی لوگو شرکت والاتک
طراحی لوگو شرکت والاتک
طراحی لوگو شرکت والاتک
طراحی لوگو شرکت والاتک
طراحی لوگو شرکت والاتک
طراحی لوگو شرکت والاتک
طراحی لوگو شرکت والاتک
رنگ های استفاده شده

توضیحات

LOGO DESIGNING PROCESS

درطراحی آرم گاه از شیوه انتقال مفهوم به صورت مستقیم استفاده می شود و گاه به صورت غیر مستقیم. به طور مثال اگر شرکتی که در زمینه ساخت و ساز ساختمان فعالیت دارد از نقش یک ساختمان ساده شده در طراحی خود استفاده کند شیوه انتقال مفهوم به صورت مستقیم خواهد بود. مثال مورد دوم: اگر شرکتی برای تولید واردات لاستیک ماشین های سنگین از فرم گوزن استفاده کند از روش انتقال مفهوم به صورت غیر مستقیم استفاده کرده است. در مورد دوم مفهوم ورای موضوع قرار میگیرد و میتواند ضمن داشتن چندین مفهوم ماندگاری طولانی تری داشته باشد در این حالت مخاطب غافلگیر می شود زیرا مفاهیم اولیه و ساده برای مخاطب فعلی به صورت کلیشه درآمده اند.
وقتی صحبت از مشاوره میشود یعنی مجموعه اقدماتی جهت بهبود روند هر گونه فعالیتی در زندگی. پس مشاوره امری بسیار باارزش میباشد. برای رساندن این مفهوم از فرم الماس در ترکیب با حرف V بهره گرفته شده است. لوگوی لاتین در هماهنگ با حرف V طراحی شده است.

Testimonial

these to are perfect and many thanks for your help.
Regards
Hamid Bafghi

نظر کارفرما

person والاتک: این شرکت در زمینه مشاورههای بازرگانی و تجاری فعالیت میکند.

نمونه لوگوهای مشابه