آرم کده ...Loading
ارتباط با ما
88173066 - 88173076 - 021
 
  
 
طراحی لوگو شرکت نیک مایا
طراحی لوگو شرکت نیک مایا
طراحی لوگو شرکت نیک مایا
طراحی لوگو شرکت نیک مایا
طراحی لوگو شرکت نیک مایا
طراحی لوگو شرکت نیک مایا
طراحی لوگو شرکت نیک مایا
طراحی لوگو شرکت نیک مایا
طراحی لوگو شرکت نیک مایا
طراحی لوگو شرکت نیک مایا
رنگ های استفاده شده

توضیحات

LOGO DESIGNING PROCESS

درطراحی آرم گاه از شیوه انتقال مفهوم به صورت مستقیم استفاده می شود و گاه به صورت غیر مستقیم. به طور مثال اگر شرکتی که در زمینه ساخت و ساز ساختمان فعالیت دارد از نقش یک ساختمان ساده شده در طراحی خود استفاده کند شیوه انتقال مفهوم به صورت مستقیم خواهد بود. مثال مورد دوم: اگر شرکتی برای تولید واردات لاستیک ماشین های سنگین از فرم گوزن استفاده کند از روش انتقال مفهوم به صورت غیر مستقیم استفاده کرده است. در مورد دوم مفهوم ورای موضوع قرار میگیرد و میتواند ضمن داشتن چندین مفهوم ماندگاری طولانی تری داشته باشد در این حالت مخاطب غافلگیر می شود زیرا مفاهیم اولیه و ساده برای مخاطب فعلی به صورت کلیشه درآمده اند. در طراحی آرم نیک مایا برای رساندن مفهوم غذا از پرنده ای در حال غذا دادن به جوجه خود استفاده شده است تا احساس غذای سالم و تجربه یک حس خوب به مخاطب منتقل شود. از رنگ های گرم جهت احساس صمیمیت بیشتر استفاده شده است.

Testimonial

نظر کارفرما

person نیک مایا: تهیه فرآورده های نان فعالت این شرکت می باشد.

نمونه لوگوهای مشابه