لوله گستر: فعالیت در تولید لوله های pvc

LOGO DESIGNING PROCESS

این آرم در واقع در حوزه مونوتایپ قرار میگیرد. مونوتایپ حوزه ای از طراحی لوگو میباشد که در آن از حرف اول نام شرکت برای طراحی استفاده می کنند. دراین مونو تایپ از حروف اول کلمه یعنی حروفl وg استفاده شده است. این دو حرف در ترکیب با یکدیگر فرم قطره آب را نشان میدهند. فرمهای طراحی شده بر اساس فرم های لوله های پی وی سی میباشد. از دو طیف رنگ آبی برای این مونوتایپ استفاده شده است. در نهایت عبارت لوله گستر به صورت هماهنگ با فرم قطره در نهایت سادگی و خوانایی آورده شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط


طراحی لوگو شرکت وبکده
طراحی لوگو شرکت وبکده
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز
طراحی لوگو شرکت BSG
طراحی لوگو شرکت BSG
طراحی لوگو شرکت زاگرس فارمد
طراحی لوگو شرکت زاگرس فارمد
طراحی لوگو شرکت رایمون پارس
طراحی لوگو شرکت رایمون پارس