ویلز: این شرکت در زمینه فروش لاستیک و چرخ فعالیت میکند.

LOGO DESIGNING PROCESS

این آرم در واقع در حوزه مونوتایپ قرار میگیرد. مونوتایپ حوزه ای از طراحی لوگو میباشد که در آن از حرف اول نام شرکت برای طراحی استفاده می کنند. در این مونوتایپ ازحرف W استفاده شده است.
در فرم حرف W از چرخش جاده و لاستیک استفاده شده و برای نمایش هر چه بهتر فعالیت شرکت از آج لاستیک در طراحی حرف Wاستفاده شده است. رنگ سبز تداعی گر حرکتی سالم و مطمئن میباشد. عبارت ویلز به صورتی طراحی شده تا حرکت و پویایی را تداعی کند.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط


طراحی لوگو شرکت گوهر شفا
طراحی لوگو شرکت گوهر شفا
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین