طراحی لوگوی شخصی سحر قرائی - انجام امور میکروپیگمنتیشن طراحی لوگوی شخصی سحر قرائی - انجام امور میکروپیگمنتیشن طراحی لوگوی شخصی سحر قرائی - انجام امور میکروپیگمنتیشن طراحی لوگوی شخصی سحر قرائی - انجام امور میکروپیگمنتیشن Customer Logo ColorUsed

طراحی لوگوی شخصی سحر قرائی - انجام امور میکروپیگمنتیشن

نظر کارفرما

person سحر قرائی به عنوان یکی از متخصصان حرفه میکروپیگمنتیشن به انجام امور زیبایی، آموزش، برگزاری همایش های بزرگ آموزشی، برگزارکننده کارگاه های آموزشی مشغول می باشد.

رنگ های استفاده شده

توضیحات

نمونه لوگوهای مشابه