شرکت-حمل-و-نقل هوگر شرکت-حمل-و-نقل هوگر شرکت-حمل-و-نقل هوگر شرکت-حمل-و-نقل هوگر Customer Logo ColorUsed

طراحی لوگو شرکت حمل و نقل هوگر

زمینه فعالیت:
حمل و نقل
نام شرکت:
هوگر
نوع لوگو:
بازرگانی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

شركت حمل و نقل هوگر با مسئولیت محدود و با امکانات وسیع و اجرای صور مختلف حمل ونقل با مشارکت متخصصین کار آزموده كه هر يك دارای تجارب زيادی در زمينه های مختلف حمل و نقل می باشند  قادر است به نحو احسن نسبت به حمـل كـالاهای تـرافيكی، معمولـی ، آتشزا وفله از اقصی نقاط جهان اقـدام نمايند .

نمونه لوگوهای مشابه