طراحی لوگو شرکت رایمون پارس

زمینه فعالیت:
تجاری و بازرگانی
نام شرکت:
شرکت رایمون پارس
نوع لوگو:
بازرگانی

توضیحات

شرکت های تجاری و بازرگانی به منزله سفرای کشور در حوزه مراودات کالا محسوب می شوند و هویت بصری این شرکت ها، شان، جایگاه و اعتبار آنها را رقم می زند. در طراحی لوگوی شرکت های بازرگانی تمام تلاش بر این است که مفاهیم به صورت بین المللی قابل فهم و رصد باشند. لوگوی شرکت رایمون پارس با استفاده از مفاهیم زیر بررسی و طراحی شده است:
طراحی و تمرکز روی حرف اول نام برند (حرف R) که با گنجاندن مفهوم فلش های ورودی و خروجی تداعیگر فرآیند صادرات و واردات، گردش پول و ارز و در مجموع فرآیند بازرگانی است. طراحی ساختار نوشتاری بر اساس الگو سازی از ساختار تصویری و در نهایت استفاده از توناژ رنگ سبز به عنوان رنگ سازمانی به مفهوم اعتماد سازی، خلاقیت، رشد و القاء احساس مثبت به مخاطبان خود.