طراحی لوگو برند بیتاتین

زمینه فعالیت:
صادرات مواد غذایی در حوزه خشکبار و مخصوصا انجیر
نام شرکت:
برند بیتاتین
نوع لوگو:
مواد غذایی - بازرگانی

توضیحات

طراحی لوگو و طراحی هویت بصری برند برای برندهای تولید و بسته بندی مواد غذایی ایرانی که در حوزه های صادرات و بازارهای بین المللی فعالیت می کنند، بسیار حائز اهمیت می باشند. دلیل چنین اهمیتی حفظ و ارتقاء وجهه هویت بصری برندهای ایرانی در میان برندهای بین المللی است.
برند بیتاتین یکی از قدرتمندترین مجموعه های صادرات مواد غذایی در حوزه خشکبار و مخصوصا انجیر در ایران است. در طراحی لوگوی بیتاتین تمام تلاش بر اساس شاخص نمایان کردن نام برند صورت گرفته است.
همچنین خوانایی بالا و حفظ مفاهیم کلی برند در طراحی لوگو از موارد دیگر اجرای این فرآیند به شمار می رود.

از اینجا شروع کنید