هولدینگ قشونی
هولدینگ قشونی
هولدینگ قشونی
هولدینگ قشونی
Customer
Logo
ColorUsed

طراحی نشان هولدینگ قشونی

زمینه فعالیت:
تولید شمش های برنجی
نام شرکت:
هولدینگ قشونی
نوع لوگو:
بازرگانی - صنعتی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

نظر کارفرما

person

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی آرم شرکت فوکا
طراحی آرم شرکت فوکا
0
طراحی لوگو شرکت تکنو پارس
طراحی لوگو شرکت تکنو پارس
0
طراحی لوگو شرکت تکین تجارت
طراحی لوگو شرکت تکین تجارت
0
طراحی لوگو شرکت پترو سپهر پارت
طراحی لوگو شرکت پترو سپهر پارت
0
دی ان ان evoq