شرکت-تکین تجارت شرکت-تکین تجارت شرکت-تکین تجارت شرکت-تکین تجارت شرکت-تکین تجارت Customer Logo ColorUsed ColorUsed

طراحی لوگو شرکت تکین تجارت

زمینه فعالیت:
تولید توربین های صنعتی
نام شرکت:
شرکت تکین تجارت
نوع لوگو:
صنعتی - بازرگانی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

شرکت های تجاری و بازرگانی به منزله سفرای کشور در حوزه مراودات کالا محسوب می شوند و هویت بصری این شرکت ها شان، جایگاه و اعتبار آنها را رقم می زند. در طراحی لوگوی شرکت های بازرگانی تمام تلاش بر این است که مفاهیم به صورت بین المللی قابل فهم و رصد باشند. لوگوی شرکت تکین تجارت سایا با استفاده از مفاهیم زیر برسی و طراحی شده است:
استفاده از فرم دایره که در نگاه اول نقطه اي است گسترش یافته و تفسیر نمادین آن در برگیرنده مفاهیم کمال و رشد است . دایره نمادي از آسمان است و فرمی است نامتناهی یعنی پایانی ندارد، از این رو اشاره به روند نامحدود و رشد روزافزون فعالیت هاي شرکت دارد. دایره فرمی است که به دلیل خصلت نرم خود، بخوبی در ذهن مخاطب نفوذ کرده و اعتمادسازي میکند.

در این نشان سعی شده به نحوي که در مرحله اول وضوح کامل وجود نداشته باشد از این المان ها استفاده شود:
چرخ دهنده: به عنوان نمادي از صنعت با توجه به اینکه حیطه فعالیت شرکت عمدتا بازرگانی صنعتی است.
خورشید: سمبل و نمادي از نیرو، انرژي، انرژي بخشی و پاکی و به عنوان عامل رشد و پیشرفت است.
فرم گیاهی شبیه به گل: میتواند بخوبی نمادي از پیشرفت و توسعه روزافزون باشد.
حرکت درون به بیرون بخش طلایی: براي بیان بهتر مفهوم تبادل و بازرگانی و چرخه صادرات و واردات است.
طراحی نوشتاري فارسی و انگلیسی به صورتی خوانا و همخوان با هم و همخوان با نشان تصویري.

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی آرم گروه صنعتی مهدویان
طراحی آرم گروه صنعتی مهدویان
0
طراحی نشان مجموعه داریس
طراحی نشان مجموعه داریس
0
طراحی نشان هولدینگ قشونی
طراحی نشان هولدینگ قشونی
0
طراحی لوگو شرکت میناکو
طراحی لوگو شرکت میناکو
0
طراحی آرم مجموعه gorget
طراحی آرم مجموعه gorget
0