طراحی لوگو مجموعه پارس آوین

زمینه فعالیت:
ساخت چندین اّب شیرین کن کوچک و متوسط
نام شرکت:
پارس آوین
نوع لوگو:
شرکتی

توضیحات

شرکت پارس آوین تراوا، با سرمایه گذاری برخی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی و صنعتی کشور، تحت راهبری مدیران با تجربه و شناخته شده در عرصه های مختلف و با هدف پاسخ گویی به بحران فزاینده ی آب در کشور تأسیس گردیده است که در حال حاضر ساخت چندین اّب شیرین کن کوچک و متوسط را در دست اجرا دارد. مدیران این برند برای خلق لوگو و هویت برندی ماندگار و تأثیرگذار در جلسه با مدیران آژانس برندینگ بمان حضور یافتند.
در طراحی لوگوی این برند از سه عنصر یا مفهوم بی نهایت، موج آب و چرخه ی تولید و تصفیه آب در ممبران ها استفاده شده است. طرح کلی به نمایش علامت ریاضی بی نهایت (∞) اختصاص داده شده است و تصویر گردش و تصفیه آب به رنگ آبی روی آن نقش بسته است. استفاده از رنگ آبی که رنگ اقیانوس ها و دریاهاست به تناسب حوزه ی کاری برند صورت گرفته است. از طرف دیگر رنگ آبی، رنگ عبور از بحران، آرامش، شفافیت، صداقت و صمیمیت است که همه ی این مفاهیم اشاره به مأموریت های برند پارس آوین تراوا دارد. انتخاب رنگ سیاه به عنوان رنگ مکمل هم برای القای جدیت، قدرت، ظرافت و پیچیدگی است که در موضوع مهم حل بحران آب در کشور به آن نیاز است.