طراحی لوگو مجموعه روزمهر

زمینه فعالیت:
کلینیک ترک اعتیاد
نام شرکت:
روزمهر
نوع لوگو:
پزشکی

توضیحات

کلینیک روزمهر در حوزه‌ی ترک اعتیاد، روانشناسی و روانپزشکی فعالیت می‌کند و یک بسته‌ی کامل از خدمات به مراجعین را که ترکیبی از ترک اعتیاد، مشاوره‌‌های روانشناسی و روانپزشکی برای عدم بازگشت به اعتیاد است، ارائه می‌دهد. مدیران این کلینیک برای طراحی لوگویی زیبا، استاندارد و اثربخش به کارشناسان بمان مراجعه نمودند.

در نشان این کلینیک از طرح یک پروانه استفاده شده است. پروانه نماد تحول، رشد و پیشرفت دوباره است که اشاره‌ به زندگی دوباره بعد از ترک مواد مخدر می‌باشد. نزدیک نمودن طرح پروانه به شکل هندسی بی‌نهایت (∞) نمادی ازپشتیبانی و حمایت نامحدود از مراجعان است که هنگام حضور در کلینیک و حتی بعد از ترک مواد مخدر ادامه دارد. تصویر خورشید در مرکز نشان هم نمادی از طلوع دوباره و منبع انرژی و نور می‌باشد که طلوع دوباره در زندگی را به مراجعان نوید می‌دهد.

رنگ آبی نماد سلامتی، اعتماد، هماهنگی، آرامش، وحدت و نظم است و رنگ آسمان و آب می‌باشد. رنگ زرد هم رنگ خورشید، نور و گرماست و حاکی از شادی، خلاقیت و درایت است. استفاده از رنگ آبی و زرد، همراهی و وجود همه‌ی این ویژگی‌ها را در مجموعه‌‌ی روز مهر نشان می‌دهد.

از اینجا شروع کنید