طراحی لوگو مجموعه Vista

زمینه فعالیت:
تولید داروهای متکی بر بیوتکنولوژی
نام شرکت:
ویستا بیوفارما
نوع لوگو:
شرکتی

توضیحات

شرکت ویستا بیوفارما (Vista Bio Farma) در حوزه‌ی تولید داروهای متکی بر بیوتکنولوژی (زیست‌فناوری) فعالیت می‌کند که با اهداف درمانی و زیبایی تولید می‌شوند. مدیران این شرکت علاقمند بودند که رنگ سازمانی و لوگویی متناسب با حوزه‌ی کاری خود داشته باشند که موجب توجه و رغبت بیشتر مشتریان به محصولات آنها شود.

رنگ بنفش در روانشناسی رنگ همراه با نوعی اشرافیت، ثروت و لوکس بودن است. با توجه به اینکه محصولات شرکت ویستا بیوفارما با هزینه زیاد و تکنولوژی گران تولید می‌شوند و بخش زیادی از آنها با اهداف زیبایی وارد بازار می‌شود، از طیف رنگ بنفش برای لوگوی شرکت استفاده شد تا با مشتریان آن که بیشتر به دسته‌ی افراد ثروتمند و متمول اختصاص دارد، یکپارچگی بیشتری داشته باشد.

از طرف دیگر خرید و استفاده از دارو بدون وجود اُمید به بهبودی یا ایجاد زیبایی بیشتر در مشتریان، رخ نخواهد داد. بنابراین مفهوم اُمید، مهمترین انگیزه و محرک مشتریان شرکت ویستا بیوفارما برای خرید محصولات آن می‌باشد. در طراحی لوگوی این شرکت از ۸ ستاره‌ی یکسان استفاده شده‌ است که روی یک دایره چیده شده‌اند و در ترکیب با یکدیگر، یک ستاره‌ی دیگر را تشکیل می‌دهند. ستاره، نماد اُمید، رؤیاپردازی و انگیزه برای روزهای آینده است. عدد ۸ هم عدد تعادل است و یادآور معقولیت می‌باشد. بنابراین وقتی ۸ ستاره با یک نظم هندسی متعادل دور هم چیده می‌شوند، اُمید، معقولیت، دانش و تخصص در هم آمیخته می‌شوند.

از اینجا شروع کنید