طراحی لوگو مجموعه پیام اسلامی

زمینه فعالیت:
ارز دیجیتال
نام شرکت:
پیام اسلامی
نوع لوگو:
شرکتی

توضیحات

پیام اسلامی: در طراحی این کانسپت از نماد سکه استفاده شده است تا به صورت نمادین معرف حیطه کاری پیام اسلامی باشد. فرم کلی نشان دایره است. دایره کامل ترین شکل هندسی است. چرا که اگر همه ی اشکال را روی یک نقطه چرخانیم به شکل دایره دست خواهیم یافت. از این رو نشان از کمال دارد. از انجا که دایره حرکتی دوار و بی انتها دارد (نقطه شروع و نقطه پایان نامعلوم)، بیانگر نقل و انتقالات مالی است و همچنین به علت نداشتن نقطه سکون نشانگر سرعت و حرکت بالا است.