طراحی لوگو مجموعه شفق شمالی

زمینه فعالیت:
سردخانه خوراکی
نام شرکت:
شفق شمالی
نوع لوگو:
صنعتی

توضیحات