طراحی لوگو چای ارگانیک نوین گیلانه

زمینه فعالیت:
تولید چای ارگانیک (چای سبز و سیاه)
نام شرکت:
شرکت نوین گیلانه
نوع لوگو:
شرکتی و صنایع غذایی

توضیحات