طراحی لوگو شرکت تولید نرم افزار جهت پرداز

زمینه فعالیت:
تولید نرم افزار
نام شرکت:
شرکت جهت پرداز
نوع لوگو:
شرکتی

توضیحات

فرایند تولید نـرم افزار به یـک سری از فعالیت‌های مهندسـی نرم افـزار اطلاق می‌شود که با هـدف مدیریت چرخه حیـات یک سیستم نرم افزاری برنامه ریـزی طراحی می شود، شرکت جهت‌پرداز به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو در حال فعالیت می باشد.

از اینجا شروع کنید