طراحی لوگو گروه طراحی معماری داخلی لوگوند

زمینه فعالیت:
گروه طراحی معماری داخلی
نام شرکت:
آرمند
نوع لوگو:
شرکتی

توضیحات

فعاليـــت خود را در زمينه طراحي و اجرا و کارگـــاه تولیــدی در زمینه معمـــاري داخلی، با نگاهی نـو و متفاوت آغـاز كرده است.
«آرمنــــــــد» با فــراهم كردن نيروي كار متخصص و متريالهايی با كيفيت بالا، موفق به گسترش زمينه فعاليت شركت و اجراي پروژه هاي طراحي شده است.
وجه تمايز گروه طراحی «آرمنـــد» با سایر شرکت هـــا از هسته طراحي آغاز می شود. كه به عنوان اولين و مهمتريـــن عامل افزايــش گــرايش هاي فعاليــت شركت مي باشد. از طراحي به اجرا و الـزام به رعايت استانداردهاي اروپايي در اجرا، «آرمند» را به انتخاب متريالهــا و محصولات متناسب با سطــح كيفي بـالا رسانده است.
هدف گـــروه طراحــی «آرمنــــد»: ارايـــه ي ايــده هـا و راه حـل هـاي خلاقـــانــه و منحصر بــه فــرد بـراي هر پـروژه معمــاري بوده است.
 

از اینجا شروع کنید