طراحی آرم مجموعه Vista Logo ColorUsed طراحی آرم مجموعه Vista طراحی آرم مجموعه Vista طراحی آرم مجموعه Vista

طراحی آرم مجموعه Vista

رنگ های استفاده شده

توضیحات

شرکت ویستا بیوفارما (Vista Bio Farma) در حوزه‌ی تولید داروهای متکی بر بیوتکنولوژی (زیست‌فناوری) فعالیت می‌کند که با اهداف درمانی و زیبایی تولید می‌شوند. مدیران این شرکت علاقمند بودند که رنگ سازمانی و لوگویی متناسب با حوزه‌ی کاری خود داشته باشند که موجب توجه و رغبت بیشتر مشتریان به محصولات آنها شود.

رنگ بنفش در روانشناسی رنگ همراه با نوعی اشرافیت، ثروت و لوکس بودن است. با توجه به اینکه محصولات شرکت ویستا بیوفارما با هزینه زیاد و تکنولوژی گران تولید می‌شوند و بخش زیادی از آنها با اهداف زیبایی وارد بازار می‌شود، از طیف رنگ بنفش برای لوگوی شرکت استفاده شد تا با مشتریان آن که بیشتر به دسته‌ی افراد ثروتمند و متمول اختصاص دارد، یکپارچگی بیشتری داشته باشد.

از طرف دیگر خرید و استفاده از دارو بدون وجود اُمید به بهبودی یا ایجاد زیبایی بیشتر در مشتریان، رخ نخواهد داد. بنابراین مفهوم اُمید، مهمترین انگیزه و محرک مشتریان شرکت ویستا بیوفارما برای خرید محصولات آن می‌باشد. در طراحی لوگوی این شرکت از ۸ ستاره‌ی یکسان استفاده شده‌ است که روی یک دایره چیده شده‌اند و در ترکیب با یکدیگر، یک ستاره‌ی دیگر را تشکیل می‌دهند. ستاره، نماد اُمید، رؤیاپردازی و انگیزه برای روزهای آینده است. عدد ۸ هم عدد تعادل است و یادآور معقولیت می‌باشد. بنابراین وقتی ۸ ستاره با یک نظم هندسی متعادل دور هم چیده می‌شوند، اُمید، معقولیت، دانش و تخصص در هم آمیخته می‌شوند.

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی آرم مجموعه Lotus
طراحی آرم مجموعه Lotus
0
طراحی آرم مجموعه Poursam
طراحی آرم مجموعه Poursam
0
طراحی آرم مجموعه  virasanat
طراحی آرم مجموعه virasanat
0
طراحی آرم مجموعه vahdaninejad
طراحی آرم مجموعه vahdaninejad
0
طراحی آرم مجموعه آراد آرپانت
طراحی آرم مجموعه آراد آرپانت
0
طراحی آرم مجموعه روزمهر
طراحی آرم مجموعه روزمهر
0
طراحی آرم مجموعه درمان گیت
طراحی آرم مجموعه درمان گیت
0
طراحی آرم مجموعه درمان دریپ
طراحی آرم مجموعه درمان دریپ
0