طراحی لوگو انجمن کلینیکال انکولوژی ایران طراحی لوگو انجمن کلینیکال انکولوژی ایران طراحی لوگو انجمن کلینیکال انکولوژی ایران طراحی لوگو انجمن کلینیکال انکولوژی ایران Customer Logo ColorUsed
مشاهده ویدیو

طراحی لوگو انجمن کلینیکال انکولوژی ایران

زمینه فعالیت:
تشخیص و درمان سرطان
نام شرکت:
انجمن کلینیکال انکولوژی ایران
نوع لوگو:
پزشکی

نظر کارفرما

person

رنگ های استفاده شده

توضیحات

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی لوگو شرکت پارس الرمس
طراحی لوگو شرکت پارس الرمس
0
طراحی آرم فروشگاه گل و گیاه هوبانتی
طراحی آرم فروشگاه گل و گیاه هوبانتی
0