طراحی آرم چای ارگانیک نوین گیلانه طراحی آرم چای ارگانیک نوین گیلانه طراحی آرم چای ارگانیک نوین گیلانه طراحی آرم چای ارگانیک نوین گیلانه Logo Customer ColorUsed

طراحی آرم چای ارگانیک نوین گیلانه

زمینه فعالیت:
تولید چای ارگانیک (چای سبز و سیاه)
نام شرکت:
شرکت نوین گیلانه
نوع لوگو:
شرکتی و صنایع غذایی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

نمونه لوگوهای مشابه