طراحی لوگوی شرکت گانودرم طراحی لوگوی شرکت گانودرم طراحی لوگوی شرکت گانودرم طراحی لوگوی شرکت گانودرم Logo Customer ColorUsed

طراحی لوگوی شرکت گانودرم

زمینه فعالیت:
تولید قارچ های دارویی جهت درمان
نام شرکت:
شرکت گانودرم
نوع لوگو:
صنایع غذایی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

نمونه لوگوهای مشابه

شرکت نیل پایا
شرکت نیل پایا
0