طراحی لوگو شرکت کلید بازار

زمینه فعالیت:
مجله اقتصاد
نام شرکت:
کلید بازار
نوع لوگو:
آموزشی

توضیحات

کلید بازار یک نشریه اقتصادی با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که بعنوان یکی از مجله های پیشرو است که در ایران منتشر میشود، این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اقتصاد ایران پایه گذاری شده است. 

این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اقتصادی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم اقتصاد ایران را گزارش می دهند می باشد.

از اینجا شروع کنید