طراحی آرم شرکت کلید بازار طراحی آرم شرکت کلید بازار طراحی آرم شرکت کلید بازار طراحی آرم شرکت کلید بازار Logo Customer ColorUsed

طراحی آرم شرکت کلید بازار

زمینه فعالیت:
مجله اقتصاد
نام شرکت:
کلید بازار
نوع لوگو:
IT
رنگ های استفاده شده

توضیحات

کلید بازار یک نشریه اقتصادی با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که بعنوان یکی از مجله های پیشرو است که در ایران منتشر میشود، این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اقتصاد ایران پایه گذاری شده است. 

این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اقتصادی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم اقتصاد ایران را گزارش می دهند می باشد.

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی آرم مجموعه پزشکی و زیبایی luxify
طراحی آرم مجموعه پزشکی و زیبایی luxify
0
طراحی نشان هولدینگ قشونی
طراحی نشان هولدینگ قشونی
0
طراحی آرم فروشگاه پرسلند
طراحی آرم فروشگاه پرسلند
0
طراحی لوگو نساجی تاج نخ
طراحی لوگو نساجی تاج نخ
0
طراحی آرم شرکت ریتون
طراحی آرم شرکت ریتون
0
طراحی آرم مجموعه فیلم مارکت
طراحی آرم مجموعه فیلم مارکت
0