طراحی لوگو شرکت بسته بندی چای سلین طراحی لوگو شرکت بسته بندی چای سلین طراحی لوگو شرکت بسته بندی چای سلین طراحی لوگو شرکت بسته بندی چای سلین Logo Customer ColorUsed

طراحی لوگو شرکت بسته بندی چای سلین

زمینه فعالیت:
بسته بندی چایی
نام شرکت:
شرکت سلین
نوع لوگو:
صنایع غذایی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

نمونه لوگوهای مشابه