طراحی لوگو شرکت بسته بندی چای سلین

زمینه فعالیت:
بسته بندی چایی
نام شرکت:
شرکت سلین
نوع لوگو:
صنایع غذایی

توضیحات