فروشگاه اتومبیل CAR BNB فروشگاه اتومبیل CAR BNB فروشگاه اتومبیل CAR BNB فروشگاه اتومبیل CAR BNB Customer Logo ColorUsed

فروشگاه اتومبیل CAR BNB

رنگ های استفاده شده

توضیحات

مجموعه CR B NB  با تمرمز بر فروش خودروهای با کیفیت و مورد نیاز پایه گذاری و با عنایت به امتیازات ویژه این مجموعه و با بکار گیری نیروهای متخصص و با تجربه به عنوان یکی از تامین کنندگان خودرو در کشور می‌باشد و در نهایت جهت جلب رضایت مشتریان و ارتقاء کیفیت خدمات ضمن راه اندازی شبکه حمل و نقل داخلی نسبت به راه اندازی دفاتر در استان تهرانو استان بوشهر اقدام نموده است.

نظر کارفرما

person

نمونه لوگوهای مشابه