شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه Customer Logo ColorUsed

شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه

نظر کارفرما

person با سلام و آرزوی بهروزی

در توصیف مجموعه‌ی شما همین‌ بس که از هرلحاظ به غایت مورد قبول شخص بنده و زیرمجموعه‌ هم هستید . قطعا این همکاری فتح بابی خواهد بود جهت همکاری‌های آینده.

موفق و پیروز باشید
                                                                                       

رنگ های استفاده شده

توضیحات

شرکـت آتکو در زمینـه انجـام امـور پیمـانکاری مربـوط به احـداث سـاختمانی  (بتنـی، آجـری، سنگـی و چـوبی)، احـداث راه‌هـای اصلـی و فرعی و اجرای روکـش آسفـالت و احـداث پل و کانـال آب و اجـرای شبکـه فـاضلاب و اجـرای عملیـات شبکـه بـرق و اجـرای عملیـات شبـکه گــازرسـانی و احـداث خطــوط انتقـال نفـت و گـاز، آب تــاسیسـات سـر چــاهی و تـاسیسـات پـالایشگـاهـی بـه عملیـات راه انـدازی، طراحی و اجرایی مرتبط با صنعت انرژی و شرکت در نمایشگاه‌ها، فعالیت دارد.

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی وب سایت شرکت آداک
طراحی وب سایت شرکت آداک
0