شرکت نیروگاه خورشیدی پانکو شرکت نیروگاه خورشیدی پانکو شرکت نیروگاه خورشیدی پانکو Customer Logo شرکت نیروگاه خورشیدی پانکو ColorUsed

شرکت نیروگاه خورشیدی پانکو

رنگ های استفاده شده

توضیحات

استفاده از انرژی‌های پاک در سراسر جهان به طور روز افزونی در حال رشد است و ایران هم با فاصله زیاد به فکر استفاده از انرژی‌های پاک مثل انرژی خورشیدی افتاده است، در این راستا شرکت پانکو یکی از مجموعه‌های پیشرو در حال فعالیت در این زمینه است.

نظر کارفرما

person

نمونه لوگوهای مشابه