طراحی نشان فروشگاه البسه بانوان سیزا

زمینه فعالیت:
تولید البسه بانوان
نام شرکت:
سیزا
نوع لوگو:
فروشگاهی

توضیحات

گروه طراحی سیزا فعالیت خود را در حوزه تولید پوشاک زنانه آغاز نموده است و در راستا ارتقای سطح بازارها و افزایش سطح رقابت پذیری، این مجموعه اقدام و تامین و تهیه پارچه ها و مواد اولیه مورد نیاز نموده و در عین حال، با استفاده از خلاقیت، تخصص و مهارت طراحان، الگو سازان و دوزندگان به نام این مسیر را ادامه داده است.

از اینجا شروع کنید