طراحی لوگو گروه طراحی معماری داخلی آرمند طراحی لوگو گروه طراحی معماری داخلی آرمند طراحی لوگو گروه طراحی معماری داخلی آرمند طراحی لوگو گروه طراحی معماری داخلی آرمند Logo Customer ColorUsed

طراحی لوگو گروه طراحی معماری داخلی آرمند

زمینه فعالیت:
گروه طراحی معماری داخلی
نام شرکت:
آرمند
نوع لوگو:
شرکتی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

فعاليـــت خود را در زمينه طراحي و اجرا و کارگـــاه تولیــدی در زمینه معمـــاري داخلی، با نگاهی نـو و متفاوت آغـاز كرده است.
«آرمنــــــــد» با فــراهم كردن نيروي كار متخصص و متريالهايی با كيفيت بالا، موفق به گسترش زمينه فعاليت شركت و اجراي پروژه هاي طراحي شده است.
وجه تمايز گروه طراحی «آرمنـــد» با سایر شرکت هـــا از هسته طراحي آغاز می شود. كه به عنوان اولين و مهمتريـــن عامل افزايــش گــرايش هاي فعاليــت شركت مي باشد. از طراحي به اجرا و الـزام به رعايت استانداردهاي اروپايي در اجرا، «آرمند» را به انتخاب متريالهــا و محصولات متناسب با سطــح كيفي بـالا رسانده است.
هدف گـــروه طراحــی «آرمنــــد»: ارايـــه ي ايــده هـا و راه حـل هـاي خلاقـــانــه و منحصر بــه فــرد بـراي هر پـروژه معمــاري بوده است.
 

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی آرم مجموعه  lotus abniehmana
طراحی آرم مجموعه lotus abniehmana
0