طراحی لوگو آژانس هواپیمایی اویتا گشت

زمینه فعالیت:
آژانس هواپیمایی
نام شرکت:
اویتا گشت خزر
نوع لوگو:
خدماتی

توضیحات

آژانس اویتا گشت خزر در زمینه برگزاری مستقیم تـورهای فـرهنگی، تاریخی، گردشگـری، نمایشگاهی و صدور بلیت ‌های داخلی و خارجی به کلیه مقـاصد و همچنین اجرای طـرح‌های جدید گـردشگری بـا بکـارگیری روش‌های نوین و پیشرفته صنعت گردشگـری با محـدودیت مشتـری مـداری با اتکـا بـه فـرهنگ ‌ســازمانـی مشتـری مـدار و رعـایت حقـوق و‌ انتظـارات مشتریـان، اخلاق و نگـرش حرفـه‌ای با همـراهی کارکـنان مجـرب و حـرفه‌ای در جهـت رفـع نیازهای مشتریان بالقوه و بالفعل خود در این زمینه فعالیت خود را آغاز نموده است.

از اینجا شروع کنید