طراحی آرم شرکت RPM
طراحی آرم شرکت RPM
طراحی آرم شرکت RPM
طراحی آرم شرکت RPM
Logo
Customer
ColorUsed

طراحی آرم شرکت RPM

زمینه فعالیت:
Risk Processing Management
نام شرکت:
RPM
نوع لوگو:
خدماتی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

در دنیای کسب و کار‌با تحولات زیاد و گوناگونی مواجه می‌شویم و موسسات همواره درگیر‌این نوسانات هستند. از این رو در فضـای عملی امـروز، مدیـران باید تـوانایی برخـورد با هرگونه تحولات بیرونی و درونی و به عبارتی ویژگی خطرپذیری را داشته باشد، در کلام علمـی به این ویژگـی مدیریت ریسـک می‌گویند، RPM یکی از مجموعه‌هـای پیشرو در حال فعـالیت در این زمینه  است.

نظر کارفرما

person

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی نشان گروه صنعتی سون
طراحی نشان گروه صنعتی سون
0
طراحی آرم شرکت فوکا
طراحی آرم شرکت فوکا
0
طراحی نشان آزمایشگاه خاک ،جوش ،بتن  شاتوت
طراحی نشان آزمایشگاه خاک ،جوش ،بتن شاتوت
0
طراحی آرم شرکت ایده نوین
طراحی آرم شرکت ایده نوین
0
دی ان ان evoq