طراحی آرم شرکت RPM طراحی آرم شرکت RPM طراحی آرم شرکت RPM طراحی آرم شرکت RPM Logo Customer ColorUsed

طراحی آرم شرکت RPM

زمینه فعالیت:
Risk Processing Management
نام شرکت:
RPM
نوع لوگو:
خدماتی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

در دنیای کسب و کار‌با تحولات زیاد و گوناگونی مواجه می‌شویم و موسسات همواره درگیر‌این نوسانات هستند. از این رو در فضـای عملی امـروز، مدیـران باید تـوانایی برخـورد با هرگونه تحولات بیرونی و درونی و به عبارتی ویژگی خطرپذیری را داشته باشد، در کلام علمـی به این ویژگـی مدیریت ریسـک می‌گویند، RPM یکی از مجموعه‌هـای پیشرو در حال فعـالیت در این زمینه  است.

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی نشان گروه صنعتی سون
طراحی نشان گروه صنعتی سون
0
طراحی آرم شرکت فوکا
طراحی آرم شرکت فوکا
0
طراحی نشان آزمایشگاه خاک ،جوش ،بتن  شاتوت
طراحی نشان آزمایشگاه خاک ،جوش ،بتن شاتوت
0
طراحی آرم شرکت ایده نوین
طراحی آرم شرکت ایده نوین
0