مجموعه راین مجموعه راین مجموعه راین مجموعه راین Logo Customer ColorUsed

طراحی لوگو مجموعه راین

زمینه فعالیت:
آموزش زبان خارجی
نام شرکت:
راین
نوع لوگو:
آموزشی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

موسسه زبان راین جزو یکی از بهترین آموزشگاه های زبان خارجی در ایران است با یکی از قوی ترین کادرهای آموزشی در ایران در آموزش زبان آلمانی است، هر روز برای ارتقای آموزش زبان ایران تلاش می کنیم.

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی لوگو مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی
طراحی لوگو مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی
0