مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی Logo Customer ColorUsed

طراحی لوگو مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی

زمینه فعالیت:
مشاوره و روانشناسی
نام شرکت:
خوشبینی
نوع لوگو:
آموزشی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

مرکز مثبت اندیشی خوشبینی با هدف توانمندسازی افراد جامعه، با تاکید بر اصول علمی راه اندازی شده است، این سازمان با مجوز سازمان نظام روانشناسی کشور تاسیس شده است.

نظر کارفرما

person

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی نشان مجموعه هالی عباس
طراحی نشان مجموعه هالی عباس
0