مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی Logo Customer ColorUsed

طراحی لوگو مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی

زمینه فعالیت:
مشاوره و روانشناسی
نام شرکت:
خوشبینی
نوع لوگو:
آموزشی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

مرکز مثبت اندیشی خوشبینی با هدف توانمندسازی افراد جامعه، با تاکید بر اصول علمی راه اندازی شده است، این سازمان با مجوز سازمان نظام روانشناسی کشور تاسیس شده است.

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی آرم مجموعه گروه مهاجرتی اپلای من
طراحی آرم مجموعه گروه مهاجرتی اپلای من
0