طراحی لوگو مجموعه مشاوره و روانشناسی خوشبینی

زمینه فعالیت:
مشاوره و روانشناسی
نام شرکت:
خوشبینی
نوع لوگو:
آموزشی

توضیحات

مرکز مثبت اندیشی خوشبینی با هدف توانمندسازی افراد جامعه، با تاکید بر اصول علمی راه اندازی شده است، این سازمان با مجوز سازمان نظام روانشناسی کشور تاسیس شده است. 

 

 

از اینجا شروع کنید