شرکت درامد پردازان فرانگر  شرکت درامد پردازان فرانگر  شرکت درامد پردازان فرانگر  شرکت درامد پردازان فرانگر Customer Logo ColorUsed

طراحی نشان شرکت درامد پردازان فرانگر

زمینه فعالیت:
مدیریت ایرلاین
نام شرکت:
مدیریت ایرلاین
نوع لوگو:
مدیریت ایرلاین
رنگ های استفاده شده

توضیحات

شرکت درآمد پردازان فرانگر با بهره‌گیری از دانش تخصصی و نیروی متخصص و متعهد خود، اقدام به ارایه‌ی اولین سیستم داخلی مدیریت درآمد ایرلاین بپردازد. با توجه به بازار پویا و رقابتی که امروزه در صنعت هوایی وجود دارد، نیاز به سیستماتیک کردن تخصیص ظرفیت هواپیما به کلاس‌های نرخی و بهینه‌سازی قیمت‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود.

سیستم مدیریت درآمد فرانگر (FRMS)به طور کلی دارای بخش‌های زیر است: 
-  پیش بینی تقاضا برای بازه های مختلف 
-  بهینه سازی تخصیص ظرفیت به کلاس‌های نرخی 
-  تحلیل قیمت‌های ایرلاین‌های رقیب و بهره گیری از هوش تجاری 
-  داشبورد اندازه‌گیری عملکرد و گزارش دهی 

نمونه لوگوهای مشابه