طراحی لوگو شرکت وب آفرین

زمینه فعالیت:
مشاوره و آموزش مهارت های مارکتینگ و بازاریابی
نام شرکت:
طراحی لوگو شرکت وب آفرین
نوع لوگو:
آموزشی

توضیحات

مجموعه وب آفرین یکی از مجموعه های موفق در حوزه مشاوره و آموزش مهارت های مارکتینگ و بازاریابی به شمار می رود.
در طراحی لوگوی وب آفرین سعی شده تمام ساختارهای مفهومی مورد نظر کارفرما تا حد امکان در بستری ساده پیاده سازی شود.
استفاده از نماد پرنده به عنوان جانداری اوج گیرنده و کمال طلب و در عین حال به تصویر کشیدن حرف W به عنوان حرف آغازین نام برند، از مفاهیم قابل رصد در طراحی این لوگو محسوب می شود.

از اینجا شروع کنید