نگین آبزیان نگین آبزیان نگین آبزیان نگین آبزیان Customer Logo ColorUsed

طراحی آرم نگین آبزیان

زمینه فعالیت:
صادرات و واردات مواد غذایی دریایی
نام شرکت:
نگین آبزیان
نوع لوگو:
صنایع غذایی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

نظر کارفرما

person

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی آرم شرکت ساعی نت
طراحی آرم شرکت ساعی نت
0
طراحی لوگو شرکت فان فود
طراحی لوگو شرکت فان فود
0
طراحی آرم شرکت فوکا
طراحی آرم شرکت فوکا
0