مجموعه-هالی-عباس مجموعه-هالی-عباس مجموعه-هالی-عباس مجموعه-هالی-عباس Customer Logo ColorUsed

طراحی نشان مجموعه هالی عباس

زمینه فعالیت:
برگزاری دوره های آموزشی روانشناسی
نام شرکت:
مجموعه هالی عباس
نوع لوگو:
آموزشی
رنگ های استفاده شده

توضیحات

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی لوگو مدرن دایورز
طراحی لوگو مدرن دایورز
0
طراحی آرم گروه صنعتی مهدویان
طراحی آرم گروه صنعتی مهدویان
0
طراحی نشان شرکت هادی پارس
طراحی نشان شرکت هادی پارس
0
طراحی نشان تجهیزات پزشکی سینامد
طراحی نشان تجهیزات پزشکی سینامد
0