انتخاب نام تجاری و نام برند

تبیین و معرفی نام تجاری

همانطور که تمامی انسان ها در جامعه با نام خود شناخته می شوند و هویتشان ساخته می شود، برندها و کسب و کارها نیز برای شناسایی خود در میان مخاطبین، نیازمند داشتن نامی تجاری شایسته هستند. همه روزه بیش از 6000 کمپانی و کسب و کار در دنیا نام گذاری می شوند. نام تجاری می بایست از عنصر جاودانگی و قابل رقابت بودن در میان رقبا، بهره ببرد. و قطعا یک برند موفق، نامی به خاطر سپردنی، منحصر به فرد و دارای بار مفهومی خواهد داشت.
تیم آرمکده یک نام تجاری موفق را با10 ویژگی پیش رو تبیین و. ارزش گذاری می کند:
1- نامی متناسب با بازار هدف
2- نامی متناسب با چشم انداز برند
3- نامی سازگار با خدمات و محصولات
4- نامی حساس به روحیات مخاطب
5- نامی متناسب با موقعیت جغرافیایی برند
6- نامی کوتاه و به خاطر سپردنی
7- نام چشمگیر و جذاب
8- نامی قابل گسترش به صورت بین المللی
9- نامی ماندگار
10- نامی قابل ثبت در طبقه بندی نام های تجاری.