کتاب راهنمای لوگو و هویت بصری برند (برند بوک - Brand Book) Visual Identity Guideline Book

هنگامی که هر بند یا سازمان، از ابتدا تا رسیدن به آن نقطه از ایده آل خود که همانا بزرگ و قدرتمند بودن است، قدم می گذارد، نیاز به یک مجموعه از دستورالعمل ها و قوانین متفاوت برای حفظ و گسترش هویت خود دارد . این سند می تواند از یک و یا دو صفحه تا چند صد صفحه در زمینه ها و دستورالعمل های مختلف مورد بررسی و ارائه قرار گیرد .
کتاب راهنمای لوگو (برند بوک - Brand Book) و هویت بصری برند (VIG - Visual Identity Guidelines) حاوی قوانین و اصول پایه برای رعایت یکپارچگی و وحدت رویه میان تمام جلوه های بصری است که یک برند آن را دنبال می کند . با پیروی از دستورالعملی واحد، وقار، عظمت و شخصیت محکم یک برند یا سازمان، تثبیت شده و بدین روش مخاطبین آن برند را به رسمیت می شناسند و به آن اعتماد می کنند.
این سند به مجریان فرآیند توسعه و مبلغین برند و هر آنان که در رابطه با جلوه بصری یک برند در حال تلاش هستند این امکان را می دهد، تا با رعایت استانداردی از پیش کارشناسی شده ، در کمترین زمان به بهترین نتیجه ممکن دست یابند و بدین ترتیب جایگاه برند ساخته و تقویت میگردد.
از نظر تیم آرمکده، کتاب راهنمای هویت بصری برند ، مسیر مشخص و روشن را طبق استانداردی بی نقص، برای تمامی مجموعه ها، زیر مجموعه ها و افراد وابسته خود، به زبان ساده بیان می کند و مقدمه ای برای تمام اقدامات برندینگ به حساب می آید.کتابی که شامل تمام باید ها، نباید ها و شاید های تصویری و هویتی برند در طول حیات آن است و بطور کلی این کتاب، شخصیت، تصویر ذهنی، ماهیت، ارزش ها و ویژگی های یک برند را برای همیشه پایدار می کند.