طراحی نشان شرکت فناوری اطلاعات HIGHTEC

زمینه فعالیت:
شرکت فناوری و اطلاعات
نام شرکت:
شرکت فناوری اطلاعات HIGHTEC
نوع لوگو:
شرکتی - فناوری اطلاعات

توضیحات

از اینجا شروع کنید