سیستم شبکه ی لوگو،راهنمای ساخت و دایره ها،تکنیک بسیار قدرتمندی برای ایجاد یک لوگو و انتقال ارزش طراحی آن به مشتری است.با این حال همه ی افراد در بالا بردن ارزش لوگوهایشان موفق نیستند. شبکه ی لوگو تنها یکی از تکنیک طراحی است و در تمام پروژه ها کاربرد ندارد. اینجا ما به بررسی بایدها و نبایدهای استفاده...

. به روز رسانی آرم شما، به معنی به روز رسانی آن در همه جا است. این نه تنها یک هزینه بزرگ است، اما یک تعهد بزرگ از زمان نیز هست. هر بخش یا صفحه وب آنلاین نشان میدهد که شرکت شما باید به روز رسانی شود. شرکت من اخیرا یک تغییر آرم انجام داد و ما بیش از 300 صفحه و دانلود متفاوت در وب سایتمان داشتیم، تا ف...

طراح گرافیک پائولا روپولو رنگ لوگوهای برند های رقیب را عوض کرد. آیا کسی کک آبی میل دارد؟ مشاهده ی تغییر رنگ ناگهانی لوگویی که سالها در زندگی ما وجود داشته است، ممکن است مانند رنگ موی ناگهانی دوست صمیمی ما، به مزاجمان خوش نیاید. آن ها دیگر شبیه به خودشان نیستند و حالا که اینطور است این امر چطور می ت...

مارتین کریستی از طراحی لوگو لندن می گوید: درک روانشناسی رنگ ها در طراحی لوگو ی تاثیر گذار بسیار حیاتی است. ذهن انسان به محرک های بصری بسیار پاسخگو است و رنگ یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در این واکنش است. در هر دو سطح خودآگاه و ناخودآگاه، رنگ ها نه تنها در جهان طبیعی، بلکه در فرهنگ تصنعی ما نیز، مع...

  
 
آرم و لوگوی شرکت دانشگاه  علوم پزشکی تهران

print
  

copyrighted by Armcade group 2014 | designed by Webcade group